Referat fra generalforsamling maj 2021

27. maj 2021 fra kl. 19.00

 • Valg af dirigent

Rasmus Skov vælges som dirigent.

 • Valg af referent

Mette Tange Carstens vælges som referent.

 • Formandens beretning

Claus Olsen fremlægger beretningen. Denne vedlægges sidst i referatet.

 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kasserer, Rikke Kristensen, fremlægger regnskabet for 2020-2021.
Revisor, Randi Gjerløv Winther, kunne ikke deltage i generalforsamlingen, og hun har endnu ikke gennemgået hele regnskabet og derfor heller ikke underskrevet det.

Rikke fortæller, at det er første gang, at vi har et helt regnskabsår, siden at regnskabsperioden blev ændret på generalforsamlingen i 2019.

Indtægter – og lidt forklaring hertil:

 • Vi har fået et stor driftstilskud, herunder tilskud til bl.a. energioptimering,
 • Aktivitetstilskuddet tilhører perioden før, altså reguleres dette efter år 2020.
 • Den eksterne indtægt kommer af fondsmidler, bl.a. Lind Puljen, Toms Guldpulje og Nordea. Derudover DGI corona-tilskud af to omgange.

Indtægter er i alt 2.354.251 kr.

Udgifter – og lidt forklaring hertil:

 • Vi har fået gratis husleje i de første fire måneder, vi var i Gymnastikkens Hus.
 • Vi har fået ny hjemmeside.
 • Byggeomkostninger. Vi har også solgt brugte materialer fra hallen for 75.000 kr.
 • Finansielle udgifter kommer af bank, Nets og Mobilepay.

Udgifter er i alt 2.104.936 kr.

Dette giver et resultat på 238.211 kr.

Regnskabet godkendes (på forhånd).

 • Godkendelse af budget

Rikke Kristensen fremlægger budgettet for 2021-2022.
Det er et realistisk budget. Der er mange ubekendte faktorer. Vi håber meget på at åbne snart, så vi snart kan få noget beholdning.

Indtægter – og lidt forklaring hertil:

 • Driftstilskud skal rettes til 400.00 kr., i stedet for 350.000 kr.
 • Aktivitetstilskud skal rettes til 140.000 kr., i stedet for 190.000 kr.
 • Aktivitetstilskuddet baseres på vores medlemmer til december.
 • Skoleidræt, hvor Skipper Clement gerne vil have et helårsforløb.
  Derudover ’Musik med krop’-projekt.
 • Ekstern indtægt skal bl.a. komme af fondsmidler.

Udgifter – og lidt forklaring hertil:

 • Varme betales aconto. Det forventes at blive lavere, da vi har et nyt varmeanlæg.
 • Byggeomkostninger dækker for klublokalerne.

Budgettet godkendes under forudsætning af enkelte tilretninger.

 • Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogle forslag ind.

 • Valg for formand

Claus Olsen ønsker genvalg som formand. Han vælges enstemmigt.

 • Valg af bestyrelsen

Rikke Ditlev (ikke fremmødt), Giancarlo Tello og Michael Olsen ønsker genvalg. Mette Tange Carstens ønsker at stille op.
Der foretages personvalg i form af skriftlig afstemning med i alt 18 stemmeberettigede.

Mette (18 stemmer), Giancarlo (17) og Rikke Ditlev (14) vælges. Michael fik 5 stemmer og ønsker ikke at opstille som suppleant. Han takkes for sin indsats i bestyrelsen.

Rasmus Skov og Lise-Lotte Molin ønsker at stille op som suppleanter. De vælges enstemmigt.

 • Valg af revisor

Randi Gjerløv Winther ønsker genvalg. Hun vælges enstemmigt.

 • Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at udtrykke stor ros til alle frivillige for den store indsats med Gymnastikkens Hus.

Rasmus takker for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttes kl. 20.15.

FORMANDENS BERETNING

Året, der gik, har jo for os og mange frivillige gået ud på at bygge vores fantastiske nye hal ’Gymnastikkens Hus’.

Hoved-arbejdskræfterne har været formand, Claus, som byggeleder og uddannet håndværker, og Gianca som altmuligmand.

Dette har været en lang og bekostelig proces. Og den er ikke helt i mål endnu.

Vi kan allerede nu se det kæmpe potentiale vores smarte indretning og design har i sig. Så vi har store ambitioner for den fremtidige udvikling af GymAalborg, og målet er 2.000 medlemmer.

Der skal lige gives en stor hånd til de mange frivillige, men i særdeleshed de få frivillige, som har lagt virkelig mange timer i, at GymAalborgs store drøm nu snart vil blive til virkelighed for mange at nyde.

Vi håber og regner med, at vi kan åbne op for hele hallen og halvdelen af klublokalet inden sommerferien.

Corona har som for de fleste foreninger desværre haft en negativ effekt på vores medlemstal, men den har samtidig givet os bedre muligheder for at koncentrere os om at få bygget hallen færdig.

Vi påbegyndte udendørs træning for de hold, det har relevant for, og det har fungeret meget godt herude på vores store udendørsareal.

I forhold til skolegymnastik har vi fortsat et godt samarbejde med Skipper Clement privatskole, som igen vil have et gymnastikforløb hos os efter sommerferien. Vi arbejder seriøst frem imod at få flere skoler til at være interesserede i samme skolegymnastikforløb.

Vi har mange gode tiltag på bedding, som, vi er sikre på, vil danne fundament for, at mange unge og ældre kan nyde vores nye hal, og hvor det hyggelige og det sociale skal være i centrum.

Da der ikke har været stævner og konkurrencer i året, som er gået på grund af corona, har vi derfor ikke noget at oplyse herom.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.