Om GymAalborg

Kontakt

Adresse:
Annebergvej 48, 9000 Aalborg
Stadionhal 3

Telefon:
Formand Claus Olsen: 22902676

Email:
kontakt@gymaalborg.dk

Hvem Er vi

GymAalborg, gymnastik for alle, er en ny Idrætsgymnastik forening pr den 1. september 2016. Vi har til formål at kunne tilbyde en stor bredde og en international Elite med mange gode og spændende tilbud igennem forskellige gymnastik grene. Vores hovedgren er idrætsgymnastik og vores visioner og målsætninger har også sit fodfæste i denne Olympiske Idræt.

Vores Motto

”Vi udvikler motorikken og styrker kroppen i fællesskab” Igennem spændende, sjove gymnastisk udfordringer udvikler vi vores medlemmer til at på et senere tidspunkt vælge hvilken vej man har lyst at gå, og med denne baggrund i den mest alsidige motorisk udviklende idræt som Idræts gymnastikken er, har man et rigtig godt udgangspunkt.

Målsætninger og Visioner

Foreningen er som udgangspunkt en idrætsgymnastik forening, med mulighed for at dyrke alle former for gymnastik på en sådan måde, at alle aldersgrupper sikres mulighed for fysisk udfoldelse under gode og sunde forhold.

Foreningen tilgodeser såvel elitær udvikling på højeste nationalt og internationalt niveau samt breddemæssig udfoldelse generelt og er til enhver tid opmærksom på det afhængighedsforhold, der findes mellem bredden og eliten.

Bestyrelsen/Ledelsen

Claus Olsen

Formand og Sportschef
Mail: clausbytzauolsen@gmail.com
Telefon: 22902676

Rikke Kristensen

Kassér
Mail: rikkevkristensen@gmail.com
Telefon: 51341551

Vicki Banch Friis Frederiksen

Bestyrelsesmedlem
Mail: vickifriis@gmail.com
Telefon: 72691734

Giancarlo Tello

Bestyrelsesmedlem og Cheftræner
Mail: giancatema@hotmail.com
Telefon: 42525249

Henrik Bertelsen

Næste formand 
Mail: henrikbjoernbertelsen@gmail.com
Telefon: 40763767