Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 11/6 2020

GymAalborg indkalder til ordinær generalforsamling
torsdag den 11/6 2020 kl. 19.00-21.00
Ved Rikke Ditlev, Dejgårdsvej 5, 9240 Nibe

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag til vedtægtsændring:
   Nuværende:
   §8. Tegningsregler og hæftelse
   Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i   forening
   Ændres til:
   §8. Tegningsregler og hæftelse
   Stk 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i    forening. Ved beløb over 5000 kr. skal beløb godkendes af bestyrelsen.
 6. Valg af kasserer:
  1. Rikke Kristensen, ønsker genvalg
 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:
  1. På valg:
   Henrik Bertelsen, ønsker genvalg
   Martin Rishøj, ønsker genvalg
  2. På valg til suppleant:
   Vicki Frederiksen, ønsker at udtræde af bestyrelsen
 8. Valg af revisor
  1. Randi Gjerløv Winther, ønsker genvalg
 9. Orientering nyt sted
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding til Rikke Kristensen SMS til 51 34 15 51 eller mail til kontakt@gymaalborg.dk

Vel mødt
GymAalborg

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.