GymAalborg indkalder til ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 25/6 2020 kl. 17.00
Stadion hal 1, pressekontor, Annebergvej 48, 9000 Aalborg
vi mødes ved indgang Stadion hal 3

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Gymnastikkens Hus, herefter GH
    1. Bemyndigelse til at indgå lejeaftale
  4. Gennemgang af 5 års budget for GH
  5. Godkendelse af næste års budget
  6. Eventuelt

Tilmelding sker under aktiviteten på MinForening app’en.

Vel mødt

GymAalborg

 

Leave a Reply