Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 25/6 2020 kl. 17.00-18.00
Pressekontor ved Stadionhal 1, Annebergvej 48, 9000 Aalborg

 1. Valg af dirigent: Bogi Berg. Referent: Rikke Kristensen.
 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendes.
 3. Gymnastikkens hus, herefter GH.
  1. Gianca og Claus præsenterer GH ud fra billeder og tegninger
  2. Bemyndigelse til at indgå lejeaftale: Bestyrelsen har haft advokat indover lejeaftalen. Lejeaftalen gennemgåes. Der gives bemyndigelse til at indgå lejeaftale.
 4. Gennemgang af 5 års budget for GH:
  1. Henrik B gennemgår 5 års budgettet, hvor det primært er år 1, der er den store udfordring, og der skal være stram kassestyring i forhold til økonomien.
 5. Godkendelse af næste års budget: Generalforsamlingen godkender næste års budget.
 6. Eventuelt: Der er ingen punkter til eventuelt.